Historie

Paardensportvereniging de Berkenruiters.

Rijvereniging de Berkenruiters is opgericht in 1994 door Berkhouters Piet Happé en Elias Peetoom. Zij vonden het tijd om in Berkhout een vereniging voor paardenliefhebbers in het leven te roepen met als doel lessen en activiteiten te organiseren. De vereniging was in 1994 nog niet aangesloten bij de KNHS en was dus een onderlinge vereniging. De vereniging had toen zo’n dertig leden.

De vereniging maakt inmiddels al jaren gebruik van de rijhal van manege/pensionstal de Trenshoeve te Berkhout. Op 12 november 2004 zijn er statuten opgemaakt bij de notaris en wordt vereniging de Berkenruiters, een officiële vereniging. Op 13 maart 2005 hebben wij goedkeuring gekregen van de KNHS en zijn wij ook daadwerkelijk aangesloten bij de KNHS. Vanaf dat moment mogen we dus ook officiële wedstrijden organiseren, die landelijk meetellen. Wij vallen hierbij onder de kring Noord-Holland Noord. Ruiters en menners die goed presteren op wedstrijden kunnen vervolgens uitkomen in de kring- en regiokampioenschappen.

Ook betekent de aansluiting met de KNHS dat wij meer overleg en afstemming hebben op landelijk niveau en dat wij moeten voldoen aan de landelijke regelgeving, bijvoorbeeld omtrent veiligheid, maar ook op het gebied van organisatiestructuur, afspraken, wedstrijdvoorwaarden, professionaliteit en visie op de paardensport in de breedste zin van het woord. In het voorjaar van 2008 heeft de accommodatie de Trenshoeve het veiligheidscertificaat gekregen. Dit betekent dat wij door mogen gaan met het organiseren van de wedstrijden en dat we gebruik maken van een veilige accommodatie en op de hoogte zijn van alle regelgeving omtrent veiligheidsmaatregelen (BHV, brandpreventie, controle op harnachement, verplicht rijden met caps enz..)

De vereniging geeft dressuurlessen, menlessen en jeugdlessen door de week heen. Bedoeld voor iedereen die graag wil lessen en de beschikking heeft over een (eigen) pony of paard. Het is altijd mogelijk een proefles te volgen. We willen een laagdrempelige vereniging zijn, waar iedereen aan mee kan doen. De vereniging kent geen ledenverplichtingen. Per jaar organiseert de vereniging gemiddeld tien wedstrijden waarvan het merendeel officiële wedstrijd is en er zijn meestal een tweetal onderlinge wedstrijden. De grote onderlinge outdoor wedstrijd is een hoogtepunt in het jaar.
Er is dan voor jong en oud veel te doen, te beleven en te zien!

In 2020 kregen we een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur heeft in een korte tijd veel gedaan voor de Berkenruiters. Zo is er een prachtige nieuwe logo gekomen, hebben we kleding en een pinapparaat. Niet alleen dat, ook hebben we een compleet nieuwe site,

Twee keer per jaar is er een ledenvergadering, die vaak wordt besloten met een leuke en leerzame clinic.

Graag tot ziens bij de Berkenruiters!


Nieuwe Berkenruiters kleding

De oude site die ons jarenlang heeft geholpen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: